اخبار روز حقوقی

اعلام ورشکستگی تجار و شرکت ها در قانون

در صورتی که تاجری در پرداخت دیون خود دچار مشکل و توقف شود، وظیفه دارد ظرف مدت سه روز به دادگاه عمومی محل اعلام کند. دادگاه با بررسی ادعای تاجر و احراز اینکه اعلام کننده تاجر و ناتوان از پرداخت دین خود است، با صرفنظر از نوع دین اعم از اینکه دین تجاری یا غیر تجاری باشد و اعم از اینکه وقفه مطلق باشد یا خیر، به علاوه شرایط و ارکانی که در ادامه به آن اش ...

مشاهده بیشتر

منع از تولید و استفاده علامت تجاری مشابه علامت خواهان

در دنیای تجارت سرعت نقش اساسی را ایفا می کند. رقابت بین تاجران، فروش سریع تر را برای کسب سود بیشتر می طلبد. برای تحقق این هدف هر تاجری تمایل دارد به سریع ترین شیوه ممکن خود را معرفی کند. استفاده از نام به ویژه علامت در وصول به این هدف کمک بسیاری خواهد کرد. علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه را ا ...

مشاهده بیشتر

درخواست ابطال تصدیق علامت تجاری یا اعتراض به ثبت

چنانچه شخصی آگهی درخواست ثبت علامت تجاری را در روزنامه رسمی مشاهده و یا به هر ترتیب متوجه شود که دیگری درخواست ثبت علامت تجاری را کرده که با علامت تجاری وی که قبلا به ثبت رسیده همسان باشد. یا اینکه آن علامت را با علامت تجارتی خود به اندازه ای شبیه می داند که باعث گمراهی مصرف کنندگان عادی شود. می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ انتشار تقاضای ثبت علامت ...

مشاهده بیشتر

ارکان قانونی خروج از شرکت یا تأیید خروج از شرکت توسط شرکا

گر چه ورود در شرکت ها برای اشخاص آزاد است اما خروج از آن در تمام آن ها یکسان و آسان نیست و شرایط خاصی دارد. با توجه به تعداد و نوع شرکت ها در حقوق تجارت و اینکه هر کدام از شرکت ها برای خود ماهیتی خاص دارد، خروج شریک نیز در هر شرکتی متفاوت است. کلا روابط بین شرکا تابع اساسنامه شرکت است و با توجه به تنوع خروج، شیوه رسیدگی نیز متفاوت میشود.   اگر ...

مشاهده بیشتر

شرایط قانونی جهت انحلال شرکت

شرکت چه از نوع مدنی آن یا از نوع تجاری عقد است و طبیعتا باید قواعد مربوط به عقد در آن رعایت شود. در صورتی که ترتیبات تشکیل شرکت رعایت نشده یا پس از تشکیل مدیران یا هیأت مدیره به تکالیف قانونی خود عمل نکنند، هر یک از شرکا یا افراد ذینفع، حسب مورد می تواند برای انحلال شرکت درخواست ثبت کنند.   دادگاه با احراز شرایط انحلال و با تعیین مدیر تصفیه جه ...

مشاهده بیشتر

الزام به ثبت علایم تجاری شرکت ها و موسسه ها

به دلایل مختلف ممکن است موسسه ها و شرکت­های تجاری اقدام به تهیه و استفاده از علایم تجاری کنند که تولید، معرفی و فروش و در نتیجه سود بیشتری را عاید آنان میکند. با این ویژگی ها برخی موسسه های دیگر برای رقابت و تحمل هزینه کمتر و کسب سود بیشتر، اقدام به استفاده از علامت تجاری تولیدی این شرکت ها میکنند. برای جلوگیری از سوء استفاده و به منظور حمایت از ما ...

مشاهده بیشتر

الزام به انتقال سهم شرکت ها در دعاوی تجاری

سهام و سهم الشرکه شرکت ها با توجه به قانون تجارت و با رعایت شرایط عام ماده 10 قانون مدنی و خاص قانون تجارت در مورد برخی شرکت ها قابل انتقال است. در انتقال سهم الشرکه تنظیم سند رسمی ضرورت دارد و در صورت خودداری منتقل علیه بحث الزام مطرح می شود و در مورد سهام نیز ممکن است با وجود انتقال از سوی شرکت یا سهام دار، از نتظیم سند رسمی یا ثبت آن در دفتر ثبت ...

مشاهده بیشتر

استرداد اصل (لاشه) اسناد تجاری

چنانچه سند تجاری به عنوان امانت نزد شخصی قرار داده شده تا در موعد مقرر مسترد گردد یا به منظور وثیقه ظهرنویسی شده که با وجود پرداخت دین از استرداد اصل سند خودداری شود و یا اینکه وجه موضوع سند به دارنده آن پرداخت شده اما اصل سند مسترد نشده باشد، خواهان با طرح دعوی استرداد اصل سند را مطالبه و دادگاه نیز در صورت حقانیت خواهان، حکم به محکومیت خوانده به ...

مشاهده بیشتر

نحوه اثبات شراکت و مطالبه سهم الشرکه

در صورتی که پس از وقوع شراکت بین طرفین، طرف دیگر از تسلیم سهم وی خودداری کند، با طرح دعوی و اثبات شراکت، دادگاه حکم به پرداخت سهم ایشان از شراکت را خواهد داد.   الف – طرفین دعوی مدعی وجود رابطه شراکت خواهان دعوی و سایر شرکا خوانده دعوی هستند.   ب – دادگاه صالح با توجه به اینکه هنوز شخصیت حقوقی شرکت شکل نگرفته، با نفی قابلیت اعمال ماده 22 ...

مشاهده بیشتر

ابطال سهم الشرکه در دعاوی تجاری

در صورتی که سهم الشرکه بدون رعایت مقررات به ویژه قانون تجارت که انتقال آن را منوط به شرایطی می کند به فردی منتقل شود، با توجه به مواد102 و 103 قانون تجارت عدم رضایت شرکا با نصاب معین و یا رسمی نبودن انتقال موجب بطلان آن در شرکت های نسبی میشود همینطور در تقویم آن رعایت مقررات ماده 100 نشده باشد نیز، باطل است. در شرکت های تضامنی نیز با توجه به مواد 1 ...

مشاهده بیشتر

همه چیز درباره زمین خواری و نکات حقوقی آن

همه چیز درباره زمین خواری و نکات حقوقی آن شفاف سازی مفهوم زمین خواری میتواند افراد را نسبت به مفهوم درست و قانونی آن آگاه کند. اگر بخواهیم اصطلاح زمین خواری را از منظر لغوی بررسی کنیم، این لغت به معنای تصاحب زمین های بدون صاحب است که توسط برخی از افراد و به روش های غیرمشروع و غیرقانونی تصاحب می شود و به سایرین فروخته و یا اقدام به بهره برداری از آن ...

مشاهده بیشتر

پرونده‌های دیوان عدالت اداری

پرونده‌های دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مراجع قضایی تخصصی در قوه قضاییه شناخته می‌شود که به موجب اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردم علیه نهادهای دولتی و حکومتی و ادارات راه‌اندازی شده است. بر اساس این اصل، مردم در صورت اعتراض به مصوبات، اقدامات، تخلفات و … سازمان‌ها و نهادها ...

مشاهده بیشتر