قوانین حقوقی

کمیسیون های شهرداری

کمیسیون های شهرداری یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی شهرداری‌ها که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر رسیده است دریافت مالیات و عوارض از اشخاص ساکن آن شهر است. کمیسیون‌های شهرداری وظیفه رسیدگی به تخلفات در این زمینه را بر عهده دارند. عوارض به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد شهرداری محسوب می‌شوند که براساس قوانین تدوین شده و مقررات خاصی از شهروندان دری ...

2 سال پیش قوانین حقوقی
مشاهده بیشتر

کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده 100 چیست؟ یکی از اصلی‌ترین مراجع رسیدگی به تخلفات مربوط به مسکن، کمیسیون ماده 100 است. در واقع این کمیسیون وظیفه دارد به تخلفات حوزه ساخت و ساز مسکن رسیدگی و رأی خود را در این مورد صادر کند. منظور از تخلفات مربوط به این کمیسیون، عدم اخذ پروانه و یا هرگونه ساخت خلاف پروانه صادر شده است. برای مثال اگر صاحب ملک قسمت جدیدی به ساختمان اضافه ...

مشاهده بیشتر

کسر یا مازاد مساحت ملک خریداری شده در ماده ۳۵۵ قانون مدنی

کسر یا مازاد مساحت ملک خریداری شده در ماده ۳۵۵ قانون مدنی ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که قصد خرید یا فروش ملکی را داشته باشید و بعد از مدتی متوجه شوید که مساحت ملک مورد نظر شما سهوا و شاید عمدا در سند یا مدارک مالکیت شما اشتباه درج شده است. در چنین شرایطی بهتر است هر چه سریع تر این مشکل را برطرف کنید. زیرا هرگونه خطایی در محاسبه کسر یا مازاد ...

مشاهده بیشتر

دعاوی مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری

دعاوی مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری، زمانی مطرح می شود که شهرداری مفاد ماده واحده قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 را اجرا نکرده باشد و مالک با مراجعه به دادگاه بهای اراضی مورد تصرف شهرداری (پس از تصرف) را مطالبه کند، در این حالت دادگاه حسب مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی ...

مشاهده بیشتر

کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری

کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری اراضی انواع گوناگونی دارد و تشخیص نوع اراضی از جهات مختلف حائز اهمیت است، چرا که هر کدام دارای حقوق و مزایای مختلف و مجزایی بوده و می بایست به درستی و با دقت در تعیین نوع اراضی اقدام شود. در این راستا قانونگذار جهت تفکیک انواع اراضی از یکدیگر ضوابط و مقرراتی را وضع کرده است. در سال 1366 قانونی تحت عنوان« قانون ...

مشاهده بیشتر

کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع قانونگذار در سال 1341 قانون ملی شدن جنگل ها را تصویب کرد. بعد از این تاریخ، عرصه و اعیان تمام جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و به مالکیت دولت درآمد. این قانون به اراضی تصرف شده قبل از تصویب این قانون و نیز اراضی که برای آن ها سند رسمی صادر شده ا ...

2 سال پیش قوانین حقوقی
مشاهده بیشتر

خلاءهای قانونی در قوانین وضع شده منابع طبیعی

خلاءهای قانونی در قوانین وضع شده منابع طبیعی اداره جوامع مدرن امروزی براساس قوانین و مقرراتی است که به صورت عامدانه طراحی و بعد به تصویب رسیده اند. چنین قوانینی به صورت دستورات موردی نیستند بله به عنوان فرمان‌های دائمی وضع می‌شوند. قوانین مربوط به منابع طبیعی و فعالیت‌های مرتبط با آن نیز تحت مدیریت چنین قوانینی قرار دارند. سازمان‌های دولتی مسئول بر ...

2 سال پیش قوانین حقوقی
مشاهده بیشتر

خرید و فروش زمین کشاورزی قولنامه ای

خرید و فروش زمین کشاورزی قولنامه ای یکی از اسنادی که می‌توان در دعاوی حقوقی به آن استناد کرد قولنامه است. در این سند تعهدات هر یک از طرفین مورد معامله ذکر می‌شود. به عنوان یکی از این موارد می‌توان به زمین کشاورزی قولنامه‌ای اشاره کرد. هدف از تنظیم قولنامه، فراهم شدن امکان نقل و انتقال زمین زراعی بین اشخاص است. قولنامه که در واقع به نوعی قرارداد اشا ...

2 سال پیش قوانین حقوقی
مشاهده بیشتر

قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری بخش اول- کلیات فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدید ...

مشاهده بیشتر

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. ماده 2-هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. فصل دوم ـ قلم ...

مشاهده بیشتر

‌قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب – در امور مدني

قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب – در امور مدني ‌كليات ‌ماده 1 – آيين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود. ‌ماده 2 – هيچ دادگاهي نمي‌ ...

مشاهده بیشتر

قانون تجارت

قانون تجارت / ‌مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده 1ـ تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قراربدهد. ماده 2ـ معاملات تجارتی ازقرارذیل است خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم ازاین که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد تصدی به حمل ونقل ازراه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که ...

مشاهده بیشتر