اخبار و مقالات

درخواست فروش ماترک

الزام به فروش ماترک زمانی طرح می شود، که ترکه قابل تقسیم نباشد که در این صورت تمام یا برخی از وراث از دادگاه درخواست فروش آن را دارند. دادگاه پس از احراز شرایط فروش، دستور فروش را صادر می کند. الف – طرفین درخواست تمام یا برخی از وراث به طرفیت سایرین خواسته را طرح می نمایند. ب – مرجع صالح چنانچه درخواست هم زمان با درخواست تقسیم ترکه به عمل آمده باشد ...

مشاهده بیشتر

تنفیذ وصیت نامه در قانون

در مواردی که موصی به مال خود وصیت میکند، مقنن برای وی محدودیت در میزان وصیت قائل شده است که تا میزان ثلث از اموال خود را می تواند موضوع وصیت قرار دهد. همچنین گاه ممکن است با رعایت نصاب تعیین شده وصیت را به نحوی تنظیم نماید که وراث در اعتبار آن با هم اختلاف داشته باشند. یا اینکه وصیت­نامه به ترتیب مقرر در قانون امور حسبی تنظیم نشده باشد. در این گونه ...

مشاهده بیشتر

تصفیه ترکه

حسب ماده 260 قانون امور حسبی، به تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک، تصفیه ترکه گفته می شود. برای این منظور اگر وراث، خود بخواهند نسبت به جداسازی موارد فوق از ترکه اقدام نمایند، با شرایطی مقنن در ماده 240 به آن ها اختیار تصفیه را در خارج از دادگاه می دهد. در صورت اختلاف بین آن ها درخواست تصفیه از دادگاه صور ...

مشاهده بیشتر

برداشتن مهر و موم ترکه

مطابق ماده 194 قانون امور حسبی کسانی که صلاحیت درخواست مهر و موم ترکه را داشته اند، صالح به درخواست برداشتن مهر و موم می داند. لذا ممکن است درخواست کننده برداشتن مهر و موم شخصی باشد که مهر و موم به درخواست وی به عمل نیامده است. دادگاه با احراز شرایط مقرر در مواد 194 به بعد قانون مرقوم اقدام به برداشتن مهر و موم می نماید. الف – طرفین درخواست ماده 16 ...

مشاهده بیشتر

اثبات حجر

تفاوت اساس انسان با حیوانات در حقوق، اهلیت تمتع و استیفاست که خود آثار زیادی را درایجاد حق و تکلیف ایجاد میکند. انسان بودن مخلوق به هر شکل، رنگ، جنس، نژاد و حتی با وجود نقص در خلقت،کفایت دارا شد حق را با تفاوت اندک (ارث خنثی) میکند. اما برای اجرای حق، این خصوصیت کفایت نمی کند. جمع شرایط سه گانه بلوغ، عقل و رشد ضروری است. کسی که فاقد یکی از این شرای ...

مشاهده بیشتر

بخشنامه ممنوعیت تنظیم سند برای اشخاص ممنوع‌المعامله و املاک بازداشتی

سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت: درخصوص اشخاص ممنوع‌المعامله و املاک بازداشتی، تا قبل از رفع ممنوعیت یا بازداشت از تنظیم هرگونه سند خودداری شود.   ...

2 ماه پیش بخش نامه ها
مشاهده بیشتر

ابطال وصیت نامه یا رد آن

در صورتی که شرایط مقرر در تنظیم وصیت رعایت نشده باشد، ممکن است یکی از وراث با کسب اجازه دادگاه و وراث درخواست تنفیذ کند. اما عکس آن نیزممکن است، اینکه یکی از وراث درخواست رد یا ابطال آن را به لحاظ عدم رعایت شرایط اساسی یا تجاوز از ثلث ماترک یا وصیت به مال غیر نماید. دادگاه نیز پس از بررسی در صورت احراز عدم رعایت، حسب مورد حکم به بطلان یا رد، نسبت ب ...

مشاهده بیشتر

مفهوم اثبات حق ارتفاق

مبنای حقوقی دادخواست حق ارتفاق، حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود می تواند از ملک دیگری استفاده کند. به عنوان مثال: حق عبور از ملک دیگری یا حق داشتن ناودان در ملک مجاور، نمونه هایی از حق ارتفاق هستند. حق ارتفاق به دو طریق امکانپذیر است. اول به وسیله قرارداد: مالک ملک، می تواند با قرارداد، حق عبور یا حقوق دیگری را به شخصی واگذار ک ...

مشاهده بیشتر

تغییر زمین کشاورزی به مسکونی، شرایط و ضمانت اجراها

فرایند تغییر زمین­های کشاورزی به مسکونی، معمولا تفاوت زیادی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کاربری­های دیگری از قبیل کارگاهی و صنعتی ندارد. موضوع را براساس ایجاد سوال و طرح پاسخ ادامه می دهیم. -کدام محدوده از زمین های کشاورزی مورد سوال است؟ در حالت کلی، منظور از زمین های کشاورزی تنها باغ ها و زمین های کشاورزی بیرون از محدوده و حریم شهر نیست، بلکه ...

مشاهده بیشتر

الزام به تنظیم سند رسمی

مبنای حقوقی دادخواست بر اساس قانون ثبت، ثبت تمامی معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ی ثبتی دارند، اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود، نزد دادگاه و ادارات دولتی فاقد اعتبار هستند. بنابراین اگر معامله عادی مانند بیع، هبه و صلح در خصوص یک ملک منعقد شود، تا زمانی که این معامله به صورت رسمی ثبت نشده است، در دادگاه و ...

مشاهده بیشتر

الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی

مبنای حقوقی دادخواست اعیانی، تمامی بناها و مستحدثات ساخته شده بر روی عرصه و زمین ملک است. معمولا مالکیت عرصه و اعیان املاک در یک نفر جمع است و این دو با یکدیگر منتقل می شود، اما در مواردی ممکن است این دو مالکیت از یکدیگر تفکیک شود و به دو شخص مختلف تعلق گیرد. هر گاه مالک به شخص یا اشخاصی، اجازه ی احداث اعیانی در ملک خود را بدهد، شخص مزبور، مالک اعی ...

مشاهده بیشتر

الزام به ایفای تعهد

مبنای حقوقی دادخواست در تمامی قراردادهای ملکی اعم از خرید و فروش، اجاره، پیش فروش و مشارکت در ساخت، همواره مجموعه ای از تعهدات متقابل وجود دارد که طرفین بر عهده گرفته اند و ملزم به اجرای ان هستند. اگر هر یک از طرفین از اجرای تعهدات خود سرباز زنند، متعهدله می تواند از دادگاه، الزام وی را به اجرای تعهد قراردادی مطالبه کند. بنابراین دعوای الزام به ایف ...

مشاهده بیشتر