وکیل متخصص

ink

در صورتی که فردی نسبت به خرید ملکی اقدام کند که بیش از یک مالک دارد و به عبارت دیگر مشاع و مالکیت آن بین چند فرد مشترک است، برای انتقال سند چه  کاری باید انجام دهد؟ موانع قانونی بر سر راه چنین معامله‌ای چیست و چه مشکلاتی ممکن است برای خریدار ایجاد شود؟

ink

در صورتی که در زمان خرید یک واحد مسکونی فرد فروشنده از طرف دادگاه ملزم به تنظیم سند رسمی در دفترخانه شود، اما باز هم با وجود حکم دادگاه همچنان نسبت به اجرای این حکم سهل‌انگاری یا از انجام آن امتناع کند، خریدار چه اقدامات قانونی می‌تواند در این مورد انجام دهد؟

ink

‌آیا این مسئله که اگر فردی 5 سال متوالی در یک خانه مستاجر باشد، پس از گذشت مدت 5 سال این حق را دارد که نسبت به مالکیت آن خانه ادعایی داشته باشد، از نظر قانونی درست است؟ آیا اساسا امکان بیان چنین ادعایی در دادگاه‌های حقوقی وجود دارد یا خیر؟

ink

آیا قانون به مالکین واحدهای مسکونی این اجازه را می‌دهد که بدون داشتن پایان کار مربوط به ساخت ملک از سوی شهرداری، واحد مسکونی خود را به افراد دیگر اجاره دهند؟ یا اینکه این کار غیرقانونی محسوب می‌شود و مورد اجاره از نظر قانونی قابل تصرف و زندگی از سوی مستاجر نیست؟

ink

در صورتی که در باره یک واحد مسکونی صاحب اصلی آن فوت شده است و ملک ورثه‌ای محسوب می‌شود، و در بین تمامی ورثه‌ها یکی از آن‌ها حاضر به فروش ملک نیست و در این زمینه رضایت نمی‌دهد، تکلیف سایر وراث چیست، و آنان برای اینکه بتوانند این خانه را به فروش برسانند، چه اقداماتی باید انجام دهند؟

ink

اگر فردی یک واحد مسکونی خریداری کند، اما خانه خریداری شده توسط وی به دلیل گرفتن وام خرید مسکن در رهن بانک باشد، آیا در صورت نپرداختن اقساط برای چندین ماه متوالی، زمانی برای مزایده منزل خریداری شده تعیین شده است؟ به طور کلی زمان برگزاری مزایده در چنین مواردی چگونه تعیین می‌شود؟

ink

در صورتی که در زمان خرید یک واحد مسکونی، سند رسمی در دفترخانه‌ها تنظیم نشده باشد و شرطی هم در این زمینه از سوی خریدار تعیین نشده باشد، آیا از نظر قانونی می‌توان فرد فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کرد، یا اینکه از نظر قانونی حق انجام این کار برای فرد خریدار پیش‌بینی نشده است؟

ink

در صورتی که در مورد مالکیت و نحوه نقل و انتقال اموال غیر منقول بین طرفین اختلاف نظری ایجاد شود، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را در محاکم قضایی خواهد داشت؟ آیا در این زمینه میان اموال منقول و غیرمنقول تفاوتی از نظر قانونی وجود دارد و دادگاه این دو مورد جدا از هم است؟

ink

آیا کمیسیون تعیین شده برای مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی که پس از تنظیم و امضای قرارداد از مالک و مستاجر دریافت می‌شود، در شهر تهران با دیگر شهرهای کشور تفاوتی دارد؟ و آیا این تفاوت قیمت قانونی است و دریافت آن برای بنگاه مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد؟

ink

در صورتی که قراردادی برای اجاره یا خرید یک واحد مسکونی تنظیم شود، اما کد رهگیری در چنین مواردی ارائه نشود، آیا در مورد این قرارداد اقدام غیرقانونی انجام شده است و انجام این معامله دارای مشکل حقوقی است و می‌تواند برای هر یک از طرفین دردسر قانونی ایجاد کند؟

ink

در زمینه واحدهای مسکونی دارای بیش از یک مالک صرفا نوشتن قولنامه کافی است و نیازی به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی و یا تنظیم مبایعه‌نامه وجود ندارد؟ به طور کلی قانون برای چنین مواردی که مالکیت یک واحد مسکونی به صورت مشاع است، چه مواردی را پیش‌بینی کرده است؟

ink

آیا این امکان وجود دارد که قرارداد امضا شده میان موجر و مستاجر در زمینه اجاره یک واحد مسکونی به گونه‌ای تنظیم شود که زمان آن کمتر از یک سال، به طور مثال هشت ماه تعیین شده باشد، آیا از نظر قانونی برای تعیین این مدت زمان محدودیتی در نظر گرفته نشده است؟