وکیل پایه یک

ink

رسیدگی دادگاه و اجرای حکم تخلیه عین مستأجره توسط مالک مشاعی

ink

مصادیق تعدی و تفریط جهت درخواست تخلیه از دادگاه

ink

واگذاری منافع مورد اجاره توسط شریک به شریک دیگر

ink

درخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط

ink

استماع درخواست تخلیه از طرف مالک به علت تخلف مستأجر

ink

بررسی ادعای مستأجر مبنی بر اشتباه در صدور دستور تخلیه

ink

قانون روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی

ink

انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه

ink

تقاضا تخلیه مورد اجاره توسط یکی از ورثه

ink

درخواست تخلیه مورد اجاره توسط یکی از ورثه موجر پس از استرداد وجه

ink

صرف نظر کردن از دعوا پس از صدور اجراییه به پرداخت حق کسب و پیشه در قبال تخلیه عین مستأجره

ink

پرداخت قرض الحسنه با سرقفلی هنگام تخلیه