دسته بندی یک

ink

در صورتی که در زمان خرید یک واحد مسکونی، سند رسمی در دفترخانه‌ها تنظیم نشده باشد و شرطی هم در این زمینه از سوی خریدار تعیین نشده باشد، آیا از نظر قانونی می‌توان فرد فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کرد، یا اینکه از نظر قانونی حق انجام این کار برای فرد خریدار پیش‌بینی نشده است؟

ink

در صورتی که در مورد مالکیت و نحوه نقل و انتقال اموال غیر منقول بین طرفین اختلاف نظری ایجاد شود، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را در محاکم قضایی خواهد داشت؟ آیا در این زمینه میان اموال منقول و غیرمنقول تفاوتی از نظر قانونی وجود دارد و دادگاه این دو مورد جدا از هم است؟

ink

آیا کمیسیون تعیین شده برای مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی که پس از تنظیم و امضای قرارداد از مالک و مستاجر دریافت می‌شود، در شهر تهران با دیگر شهرهای کشور تفاوتی دارد؟ و آیا این تفاوت قیمت قانونی است و دریافت آن برای بنگاه مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد؟

ink

در صورتی که قراردادی برای اجاره یا خرید یک واحد مسکونی تنظیم شود، اما کد رهگیری در چنین مواردی ارائه نشود، آیا در مورد این قرارداد اقدام غیرقانونی انجام شده است و انجام این معامله دارای مشکل حقوقی است و می‌تواند برای هر یک از طرفین دردسر قانونی ایجاد کند؟

ink

در زمینه واحدهای مسکونی دارای بیش از یک مالک صرفا نوشتن قولنامه کافی است و نیازی به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی و یا تنظیم مبایعه‌نامه وجود ندارد؟ به طور کلی قانون برای چنین مواردی که مالکیت یک واحد مسکونی به صورت مشاع است، چه مواردی را پیش‌بینی کرده است؟

ink

آیا این امکان وجود دارد که قرارداد امضا شده میان موجر و مستاجر در زمینه اجاره یک واحد مسکونی به گونه‌ای تنظیم شود که زمان آن کمتر از یک سال، به طور مثال هشت ماه تعیین شده باشد، آیا از نظر قانونی برای تعیین این مدت زمان محدودیتی در نظر گرفته نشده است؟

ink

در صورتی که فرد خریدار قصد پرداخت مبلغ به عنوان پول اولیه برای پیش‌خرید یک خانه را از فرد دیگری دارد، چه اقداماتی باید در این زمینه انجام دهد تا در ادامه برای اون از نظر مالکیت منزل مشکلی ایجاد نشود و در این مورد دچار ضرر و زیان مالی ناشی از کلاهبرداری از سوی فرد فروشنده نشود؟

ink

در صورتی که فروشنده در زمان صحبت در زمینه خرید خانه قیمت آن را تعیین کرده باشد، اما پس از تنظیم مبایعه‌نامه و پیش از زمانی که قرار به انتقال سند است، قیمت منزل را افزایش دهد، آیا این کار غیرقانونی است و راهی برای جلوگیری از آن وجود دارد یا خیر؟

ink

 آیا در زمان انجام معامله مربوط به خرید و فروش خانه، الزامی برای تنظیم قولنامه پیش از تنظیم سند برای خریدار و فروشنده وجود دارد، عدم تنظیم قولنامه خلاف قوانین موجود در رابطه با خرید و فروش ملک است؟