آرا وحدت رویه

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی   مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۵۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلا ...

2 سال پیش آرا وحدت رویه
مشاهده بیشتر

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع اعتراض شخص ثالث پس از مرحله تجدیدنظر نسبت به اموال و اشیاء مکشوفه جرم

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع اعتراض شخص ثالث پس از مرحله تجدیدنظر نسبت به اموال و اشیاء مکشوفه جرم رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۷۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مق ...

2 سال پیش آرا وحدت رویه
مشاهده بیشتر

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با ...

2 سال پیش آرا وحدت رویه
مشاهده بیشتر

درصورت تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴٢ قابل اعمال نیست

درصورت تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴٢ قابل اعمال نیست ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقدمه تسلیم به رأی توسط محکوم‌علیه و تخفیف مجازات او توسط دادگاه، ساز و کاری است که از طرح پرونده در مراجع تجدیدنظر یا فرجام جلوگیری کرده، به آنها اجازه می‌دهد که به رسیدگی به پرونده‌هایی بپردازند که احکام صادرشده در آنها مورد اختلاف و اعتر ...

2 سال پیش آرا وحدت رویه
مشاهده بیشتر

رای وحدت رویه درخصوص حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرت ...

2 سال پیش آرا وحدت رویه
مشاهده بیشتر

رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جرمی آنی است

رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جرمی آنی است دکتر علی خالقی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در حساب اینستاگرامی خود از صدور یک رای وحدت رویه جدید درباره مرور زمان جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خبر داد و اعلام کرد که هیات عمومی دیوان عالی کشور این جرم را یک جرم «آنی» دانسته است. این وکیل دادگستری ضم ...

2 سال پیش آرا وحدت رویه
مشاهده بیشتر

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محت ...

2 سال پیش آرا وحدت رویه
مشاهده بیشتر

رأی وحدت رویه درباره محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار

صدور یک رأی وحدت رویه درباره محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوا ...

2 سال پیش آرا وحدت رویه
مشاهده بیشتر

رای وحدت رویه شماره ۸۲۲

رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه درخصوص آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مقدمه جلسه هیات ‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۵ ساعت ۸:۳۰ روز سه ‌ شنبه، مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ به ‌ ریاست حجت ‌ الاسلام ‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌ عالی ‌ ‌کشور، با حضور حج ...

2 سال پیش آرا وحدت رویه
مشاهده بیشتر

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده باشد. مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ ...

2 سال پیش آرا وحدت رویه
مشاهده بیشتر