پیش فروش ملک

ink

در صورتی که فردی نسبت به خرید ملکی اقدام کند که بیش از یک مالک دارد و به عبارت دیگر مشاع و مالکیت آن بین چند فرد مشترک است، برای انتقال سند چه  کاری باید انجام دهد؟ موانع قانونی بر سر راه چنین معامله‌ای چیست و چه مشکلاتی ممکن است برای خریدار ایجاد شود؟

ink

در صورتی که فرد خریدار قصد پرداخت مبلغ به عنوان پول اولیه برای پیش‌خرید یک خانه را از فرد دیگری دارد، چه اقداماتی باید در این زمینه انجام دهد تا در ادامه برای اون از نظر مالکیت منزل مشکلی ایجاد نشود و در این مورد دچار ضرر و زیان مالی ناشی از کلاهبرداری از سوی فرد فروشنده نشود؟