وکیل ارضی

ink

تخلیه محل به استناد انقضا مدت اجاره

ink

نحوه صدور حکم تخلیه در صورتی که مالک خود حاضر به خرید حق کسب و پیشه نباشد.

ink

در صورتی که فردی نسبت به خرید ملکی اقدام کند که بیش از یک مالک دارد و به عبارت دیگر مشاع و مالکیت آن بین چند فرد مشترک است، برای انتقال سند چه  کاری باید انجام دهد؟ موانع قانونی بر سر راه چنین معامله‌ای چیست و چه مشکلاتی ممکن است برای خریدار ایجاد شود؟

ink

خریدار چگونه می‌تواند فرد فروشنده را ملزم کند که پس از آن‌که پول مربوط به ملک خود را به طور کامل دریافت کرد، به تعهد خود در رابطه با انتقال سند رسمی یا تحویل ملک به طور کامل و در زمان مقرر عمل کند؟ چگونه می‌توان از قانون در این زمینه کمک گرفت؟

ink

در صورتی که فردی نسبت به خرید یک واحد مسکونی اقدام کرده است، اما خانه از طرف فروشنده به وی تسلیم نشده است، خریدار از نظر قانونی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد تا از ضایع شدن حق خود در زمینه واحد مسکونی مورد معامله جلوگیری کند و فروشنده را ملزم به تسلیم ملک کند؟

ink

در صورتی که در زمان خرید یک واحد مسکونی فرد فروشنده از طرف دادگاه ملزم به تنظیم سند رسمی در دفترخانه شود، اما باز هم با وجود حکم دادگاه همچنان نسبت به اجرای این حکم سهل‌انگاری یا از انجام آن امتناع کند، خریدار چه اقدامات قانونی می‌تواند در این مورد انجام دهد؟

ink

‌آیا این مسئله که اگر فردی 5 سال متوالی در یک خانه مستاجر باشد، پس از گذشت مدت 5 سال این حق را دارد که نسبت به مالکیت آن خانه ادعایی داشته باشد، از نظر قانونی درست است؟ آیا اساسا امکان بیان چنین ادعایی در دادگاه‌های حقوقی وجود دارد یا خیر؟

ink

در صورتی که در مورد مالکیت و نحوه نقل و انتقال اموال غیر منقول بین طرفین اختلاف نظری ایجاد شود، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را در محاکم قضایی خواهد داشت؟ آیا در این زمینه میان اموال منقول و غیرمنقول تفاوتی از نظر قانونی وجود دارد و دادگاه این دو مورد جدا از هم است؟

ink

آیا کمیسیون تعیین شده برای مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی که پس از تنظیم و امضای قرارداد از مالک و مستاجر دریافت می‌شود، در شهر تهران با دیگر شهرهای کشور تفاوتی دارد؟ و آیا این تفاوت قیمت قانونی است و دریافت آن برای بنگاه مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد؟

ink

در صورتی که قراردادی برای اجاره یا خرید یک واحد مسکونی تنظیم شود، اما کد رهگیری در چنین مواردی ارائه نشود، آیا در مورد این قرارداد اقدام غیرقانونی انجام شده است و انجام این معامله دارای مشکل حقوقی است و می‌تواند برای هر یک از طرفین دردسر قانونی ایجاد کند؟

ink

در زمینه واحدهای مسکونی دارای بیش از یک مالک صرفا نوشتن قولنامه کافی است و نیازی به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی و یا تنظیم مبایعه‌نامه وجود ندارد؟ به طور کلی قانون برای چنین مواردی که مالکیت یک واحد مسکونی به صورت مشاع است، چه مواردی را پیش‌بینی کرده است؟

ink

آیا این امکان وجود دارد که قرارداد امضا شده میان موجر و مستاجر در زمینه اجاره یک واحد مسکونی به گونه‌ای تنظیم شود که زمان آن کمتر از یک سال، به طور مثال هشت ماه تعیین شده باشد، آیا از نظر قانونی برای تعیین این مدت زمان محدودیتی در نظر گرفته نشده است؟