الزام به افراز املاک مشاع

افراز عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء به عبارت دیگر تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان، به نحوی که سهم هر یک از شرکاء با افراز مشخص می شود. الف – طرفین دعوا مالکین مشاع طرفین دعوا هستند. ب – مرجع صالح به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 درمورد املاک مشاعی که جریان ثبت آن ها خاتمه یافته، اعم از این ...

افراز عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء به عبارت دیگر تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان، به نحوی که سهم هر یک از شرکاء با افراز مشخص می شود.

الف طرفین دعوا

مالکین مشاع طرفین دعوا هستند.

ب مرجع صالح

به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 درمورد املاک مشاعی که جریان ثبت آن ها خاتمه یافته، اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، رسیدگی به درخواست افراز با واحد ثبتی محلی است که ملک مورد تقاضای افراز در حوزه ی آن واقع است.

تصمیم واحد ثبتی نیز ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محل وقوع ملک است. که در این مورد چنانچه دادگاه نظر واحد ثبتی را نقض کند، خود حکم به افراز صادر می کند. همچنین اگر بین مالکین مشاع، محجور یا غایبی باشد برابر رأی وحدت رویه ی شماره ی 59/29-15/1/1360، ناظر به ماده 313 قانون امور حسبی رسیدگی به افراز در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است. اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد یا ملک فاقد سابقه ثبتی باشد، در هر حال مرجع رسیدگی به درخواست افراز، دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.

لذا در افراز دو مرجع صالح هستند، در صورتی که ملک دارای سابقه ثبتی باشد اصولا واحد ثبتی محل صالح است. اما در صورتی که ملک سابقه ثبتی نداشته یا سابقه داشته و بین شرکاء محجور وجود داشته یا ملک غیر قابل افراز اعلام شود دادگاه عمومی  محل وقوع ملک صالح به افراز خواهد بود.

ج ارکان دعوا

1- احراز مالکیت مشاعی متقاضی افراز

2- احراز این که جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته است یا فاقد سابقه ثبتی باشد یا این که در بین مالکین مشاع، محجور یا غایبی باشد که دادگاه صالح باشد و در مورد املاک دارای سابقه ثبت ارائه نظریه واحد ثبتی، دال بر غیر قابل افراز بودن ملک ضروری است تا دادگاه صالح به رسیدگی به درخواست باشد.

3- احراز قابل تقسیم بودن ملک مشاعی به نسبت سهم مالکینی که با ارجاع به کارشناس و استعلام از شهرداری در محدوده شهر و بخشداری و بنیاد مسکن درخصوص اراضی واقع در محدوده بافت روستا و جهاد کشاورزی در خصوص اراضی کشاورزی و باغ ها رکن بعدی است که دادگاه در رسیدگی به آن لحاظ خواهد کرد.

بدین ترتیب دادگاه پس از احراز مالکیت شریک مشاعی، احراز مشاعی بودن ملک مورد خواسته، احراز قابلیت تقسیم ملک مشاعی، احراز این که در اثر تقسیم، ملک از مالکیت خارج شده یا متضمن ضرر نباشد با ارجاع امر به کارشناس و در صورت لزوم معاینه محل، تصمیم به افراز می گیرد.

د مواد استنادی

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و آیین نامه اجرایی آن، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون امور حسبی ماده 313، ماده 101 قانون شهرداری، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی، اقتصادی مصوب 1385 خصوصا ماده ی 84 آیین نامه اجرایی، ضمن توجه به مواد589 به بعد قانون مدنی در شرکت مستند دادگاه است.

معمولا خواهان برای درخواست افراز بدوا به اداره ثبت مراجعه می کند. اداره ثبت افراز را می پذیرد که تقریبا خواسته محقق می گردد. اما در صورت رد درخواست، خواهان ممکن است به رد درخواست افراز از سوی ثبت اعتراض نماید. یا با پذیرش نظر ثبت، درخواست فروش را از دادگاه بخواهد.

در برخی موارد که قبلا نیز بیان شد درخواست افراز به طور مستقیم از دادگاه درخواست می گردد. رأی صادره بعدی نمونه ای از رأیی است که خواهان در مقام اعتراض به نظر ثبت، درخواست افراز می کند و اعلام می دارد: درخصوص دعوی خواهان آقای …….. به طرفیت آقای ………… و اداره ثبت اسناد املاک به خواسته اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز، توضیحا به این شرح که در پلاک ثبتی به شماره…….فرعی از اصلی بخش……..مشاعا مالک بوه و پلاک مزبور طی تصمیم شماره………14/12/90 آن را غیر قابل افراز دانسته، صحیح نیست. دادگاه جهت افراز یا عدم قابلیت آن به کارشناس رسمی ارجاع و کارشناس منتخب بر قابلیت آن اعلام نظر کرده است.

لذا دادگاه اعتراض خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماد 2 و3 قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 و آیین نامه اجرایی آن، با نقض تصمیم اداره ثبت اسناد و املاک حکم به افراز رقبه موصوف صادر و اعلام می دارد. و رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان است.

 

 

 

 

 

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 2 / 5. تعداد آرا: 1

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.


سوالات و نظرات کاربران

ارسال نظر