بیمه قرارداد

حقوق قراردادها

حقوق قراردادها و درست نوشتن آن با در نظر گرفتن تمامی مفاد، مهم است، چرا که قرارداد توافقی الزام‌ آور بین دو یا چند شخص است که با توجه به آن، انواع حقوق و تکالیفی که در قبال هم دارند نوشته و مشخص می شود. مثلا برای انجام امور یا معامله کالا باید قراردادی به شکلی توافقی و مکتوب نوشته شده و طرفین آن را امضاء کنند. در حقوق قراردادها مهم است که وکیل درک ...

2 سال پیش بیمه قرارداد
درخواست مشاوره مشاهده بیشتر