وکیل مرادی

اراضی

وکیل اراضی به طور کامل بر مباحث مختلف حقوقی و قوانین مربوط به اراضی اشراف داشته و با دانش و اطلاعات کافی در این زمینه، با دفاع از موکل خود از تضییع حقوق او جلوگیری میکند. وکیل متخصص در امور اراضی دارای تخصص و مهارت کافی در زمینه پرونده های ملکی است و دارای تجربه بسیار زیادی در این زمینه است.   انواع اراضی انواع اراضی عبارتند از: اراضی منابع ط ...

درخواست مشاوره مشاهده بیشتر

شهرداری ها

وکیل مسلط به حقوق شهرداری ها، قوانین و مقررات عام و خاص شهرداری، بخشنامه ها، آیین نامه ها، کمیسیون های شهرداری و .. را بخوبی میداند و می تواند دعاوی مطرح شده را حل و به سرانجام برساند. از جمله پرونده های این حوزه میتوان: اعتراض به رای صادر شده توسط کمیسیون های ماده 55، 77، 100 و 99 شهرداری، اخذ مجوز پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار و اخذ سند مالکیت ...

2 سال پیش مرادی وکیل
درخواست مشاوره مشاهده بیشتر