دکتر مرادی وکیل

اراضی

وکیل اراضی به طور کامل بر مباحث مختلف حقوقی و قوانین مربوط به اراضی اشراف داشته و با دانش و اطلاعات کافی در این زمینه، با دفاع از موکل خود از تضییع حقوق او جلوگیری میکند. وکیل متخصص در امور اراضی دارای تخصص و مهارت کافی در زمینه پرونده های ملکی است و دارای تجربه بسیار زیادی در این زمینه است.   انواع اراضی انواع اراضی عبارتند از: اراضی منابع ط ...

درخواست مشاوره مشاهده بیشتر