نحوه تخلیه ملکی

نحوه تخلیه ملکی که بدون اذن موجر به احد از وراثت مستأجر انتقال داده شده

1
(1)

پرسش: مستأجر، ملک مورد اجاره را بدون اذن مالک اولیه به احد از ورثه واگذار،(به صورت اجاره یا انتقال) می کند. در این صورت آیا موجر حق فسخ اجاره را وفق قانون روابط موجر و مستأجر 1356 به بعد را دارد؟

 

اتفاق نظر

نظر به اینکه انتقال، زمانی موجب فسخ اجاره می گردد که این انتقال به موجب بند(1) ماده 14 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند (الف) ماده 8 قانون مذکور مصوب 1362 با سلب حق انتقال به غیر صورت گرفته باشد. اما چون در مورد سؤال مستأجر، ملک مورد اجاره را به احد از وراث واگذار کرده است، این نحو انتقال به غیر محسوب نمی شود. لذا موجر حق فسخ اجاره را نخواهد داشت.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی(1) مدنی

ارث به موت حقیقی یا موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مادام که شخصی زنده باشد اطلاق عنوان ورثه به فرزندان یا بستگان وی صحیح و منطبق با موازین قانونی نیست. در فرض مسئله، چنانچه مستأجر ملک مورد اجاره را بدون اذن موجر و با وجود سلب حق انتقال به غیر به احد از فرزندان خود که تحت کفالت یا ولایت وی نباشد واگذار کند، موجر حسب مورد به استناد بند (1) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 (در مورد اماکن کسب و پیشه و یا تجارت) می تواند دادخواست تخلیه را اقامه کند.

 

 

 

 

 

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 1 / 5. تعداد آرا: 1

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.