دادگاه حقوقی

تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی توسط مالک یا ذینفع

0
(0)

پرسش: در مورد فوق اگر دادسرا به حکم دادگاه انقلاب به عنوان سرپرستی چنین ملکی را به تصرف دیگری اعم از اجاره و غیره داده باشد سپس مالک آن مراجعت و دادگاه انقلاب با شناسایی مالکیت وی به دادسرا دستور دهد ملک به صاحب آن تحویل شود آیا دادسرای انقلاب می تواند رأسا وضع را به حال سابق اعاده و ملک را تخلیه و تحویل مالک آن نماید، یا تخلیه منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی توسط مالک و ذینفع است؟

نظر اکثریت

همان طور که در مورد سرپرستی دادسرای عمومی عمل می شود دادسرای انقلاب نیز نمی تواند رأسا نسبت به تخلیه مورد تصرف و اجاره اقدام کند زیرا ید متصرف منبعث از قرادادی است که توسط دادسرای انقلاب به عنوان قائم مقام قانونی و ذی سمت و به اعتبار ولایت نسبت به ملک صحیحا واقع شده و دارای آثار حقوقی است.

به عبارت دیگر، دادسرای انقلاب که در حقیقت یک طرف قرارداد است، نمی تواند در عین حال مرجع قضایی برای رسیدگی به موضوع مربوط به همان قرارداد باشد و شخصی که متعاقبا مالک شناخته می شود مأخوذ به توافق سابق دادسرای انقلاب یا غیر است و او برای تخلیه ید مثل حالتی که شخصا طرف قرارداد بوده باید به دادگاه حقوقی که مرجع صالح است دادخواست تقدیم کند.

تصمیم دادگاه انقلاب دایر به شناسایی مالکیت شخص و دستور تحویل ملک به او اثر قهقرایی نداشته و به معنی ابطال اقدامات گذشته دادسرا نسبت به ملک مذکور نیست بلکه حاکی از استحقاق وی در تملک و عنداللزوم اقامه دعوا در دادگاه حقوقی است و این نظر با روح انقلاب سازگارتر و برای حفظ نظم جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و سوء استفاده برخی سرمایه داران مؤثر تر است.

نظر اقلیت

با دستور دادگاه انقلاب مبنی بر تحویل ملک به صاحب آن که کاشف از صحت مالکیت او است دادسرای انقلاب باید رأسا ملک را از ید متصرف خارج و تحویل مالک نماید و وضع را به حال سابق اعاده کند. زیرا ید متصرف صرفا متلقی از دستور دادگاه و دادسرای انقلاب بوده است که با رفع سرپرستی آن ها تداوم تصرف بدون اجازه مالک، مجوز ندارد و همان طوری که دادسرای انقلاب ولایتا ملک را در اختیار متصرف گذاشته است همچنان نیز حق دارد آن را از تصرف او خارج و به مالک تحویل کند.

 

 

 

 

 

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.