تخلیه ملک
0
(0)

سوال: شخصی دادخواست تخلیه ملک و مطالبه خسارت تقدیم کرده است. دادگاه درخصوص تخلیه، حکم به نفع خواهان و در خصوص مطالبه خسارت حکم به بی حقی ایشان صادر کرده است. آیا در رسیدگی واخواهی، دادگاه می تواند در خصوص مطالبه خسارت، واخواه را محکوم کند؟

 

اتفاق نظر

در مرحله رسیدگی واخواهی دادگاه به دلایل زیر نمی تواند در خصوص خسارت، حکم صادر کند.

دلیل اول: رسیدگی واخواهی به موجب دادخواست واخواهی انجام می شود. دادخواست واخواهی از طرف خوانده داده شده و خواسته را واخواه فقط اعتراض به قسمت تخلیه بوده است و موجبی برای رسیدگی مجدد در خصوص مطالبه خسارت وجود ندارد.

دلیل دوم: با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه ذینفع درخواست کرده باشد که در مرحله رسیدگی غیابی، واخواه درخواست کرده است.

 

نظر کمیسیون نشست قضایی (1) مدنی

در فرض مسئله با توجه به اینکه نسبت به قسمتی از خواسته خواهان در مورد تخلیه حکم غیابی صادر شده و در خصوص دعوای مطالبه خسارت حکم بر بی حقی خواهان صادر شده است. این قسمت از رأی صادره در حدود مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر بوده و مرجع رسیدگی آن نیز دادگاه تجدیدنظر است. در صورتی که محکوم علیه غیابی به رأی تخلیه اعتراض و دادخواست واخواهی تقدیم کند، در مرحله واخواهی صرفا دادگاه در حدود اعتراض محکوم علیه رأی غیابی، می تواند به موضوع تخلیه رسیدگی کند. در زمینه مطالبه خسارت که خواهان محکوم به بی حقی شده، نمی تواند مجددا در این مرحله رسیدگی کند. با این ترتیب اتفاق نظر تأیید می شود.

 

 

 

 

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.